En hilsen fra greenkeeperne

En lille reminder om rivernes placering i bunkers.

Riverne skal lægges helt ned i bunkers med rivehovedet langs med spilleretningen, således at bolden har minimal risiko for at blive stoppet af rivehovedet. (riven lægges på tværs af spilleretningen)

Vi har ca. 90 river og det tager greenkeeperen ca. 40 sek. at slukke for klippeleddene, stå af maskinen (ofte på skrående grund), flytte riven, og starte maskinen op igen.
Der vil efterfølgende være afklip fra rullerne efter maskinen har være stoppet, så der skal klippes en omgang mere – det tager også ca. 40 sekunder

Det giver i værste fald 2,2 timer pr. semirough klipning.

Med 6 mdr. med 1,3 klipning pr. uge bliver det til ca. 2 ugers arbejde med at lægge river tilbage i bunkers.