Sæsonstart: Baneservice

AGC indførte i 2018 Baneservice i en fornyet udgave og det blev rigtig godt modtaget.

Baneservice er blot et af flere elementer iværksat, for at opnå bedre flow på banen.

Alle Baneservice assistenter havde et evalueringsmøde i efteråret og udfra oplevelser og observationer, samt input fra bestyrelsen og spillerne, er der planlagt forbedrede Baneservice aktiviteter for 2019 i AGC.

De frivillige medlemmer i Baneservice holder et opstartsmøde onsdag den 6. marts i AGC, hvor alle baneassistenter bliver behørigt informeret om de besluttede tiltag for den kommende sæson, samt procedurerne for kørsel på banen.

Der bliver indført en anden vagtplan end i 2018, men selve køreplanen holder vi lidt internt  blandt de 20 assistenter, som har givet tilsagn om at køre Baneservice.

Baneservice i AGC har opstart i påsken, som falder medio april måned i 2019 og slutter medio oktober.

Der bliver næsten kørt alle dage og på tidspunkter der efter 2018 erfaringerne viser sig at være nødvendige og gøre en forskel.

Vi vil gerne slå fast at det er en service der udvises overfor spillerne, såvel medlemmer som gæster på banen. Men……det er selvfølgelig også en kontrol funktion, som overfor klubben skal sikre at alt foregår som vedtaget under spil på banen.

Baneservice ser også på om der mangler skilte, om pæle står forkert, om der mangler et flag på f.eks. par 3 banen eller om affaldsspande er overfyldte. Hovedopgaven er dog at få spillet til at glide på bedst mulig måde, med tilfredshed for både klubben, dens medlemmer og gæster.