Sæsonstart: De frivillige

En ny spændende golfsæson tager sin begyndelse. Vi tænker med glæde på de sportslige udfordringer og oplevelser, der er i vente. Alle ser frem til den sunde og helsende motion sammen med gode golfvenner. Men som bekendt, er det kun lommeuld, der kommer helt af sig selv. Uden frivillige – ingen golfklub.

”Jeg vil gerne bruge lejligheden til endnu engang at takke alle de frivillige for den store indsats, der blev ydet i 2018. Jeg håber, vi ses igen i 2019” siger formanden for Frivilligeudvalget, Axel Bistrup.

Som frivillig i AGC møder du nye – eller man kan måske sige andre klubmedlemmer – som du ikke ville have mødt, såfremt det alene var ‘bolden’, der skulle bringe jer sammen. Du lærer klubben bedre at kende, og de andre medlemmer lærer dig at kende.

Forudsætningen for at vores golfklub fungerer, sportsligt såvel som økonomisk er, at der er opbakning fra medlemmerne til at yde et frivilligt arbejde. Heldigvis er vi i dag ca. 120 frivillige AGC’ere, der uegennyttigt yder en kæmpe indsats. Husk: Det er din klub – tag ejerskab af klubben ved at yde noget for fællesskabet.

Nye frivillige i 2019

Har du overskud og lyst til at støtte klubben med frivilligt arbejde i sæsonen 2019 (småt som stort), så hold dig ikke tilbage. Kontakt undertegnede, klubchefen eller udvalgsformanden for det område, du har interesse i at beskæftige dig med.

Frivilligområdet er organiseret i ca. 20 udvalg, hver med sin udvalgsformand, der fungerer som bindeled til bestyrelse og klubchef. Disse udvalg dækker alt fra små 2-mandsudvalg. Der kan fx nævnes Handikap-, Regel- og Ordensudvalget samt Miljøudvalget, som netop i 2018 gjorde sig bemærket med en pris. Derudover har vi vores uundværlige Praktiske udvalg, som i daglig tale kaldes Klubbens Venner. Netop dette udvalg ‘sparer’ klubben for rigtig store udgifter til håndværksmæssig løn – alternativt, at arbejdet slet ikke bliver udført. Udvalgsformand er Erik Havemann.

Baneudvalget som er med til at udvikle og planlægge vedligeholdelsen af vores to fine baner, og Aktivitetsudvalget som står for de ikke sportslige aktiviteter, fra foredrag til nattergaletur.

Desuden er der de store sportslige udvalg:

  • INTRO-udvalget, hvor rigtig mange ildsjæle starter med at sikre ‘fødekæden’.
    Dvs. rekruttere nye medlemmer, som nurses fra det første golfsving til de via +36 kvalificerer sig til det Grønne Kort, og dermed klar til at ‘flyve fra reden’. Udvalgsformand: Charlotte Malling.
  • Sportsudvalget beskæftiger sig med klubbens elite – dette på tværs af alder og køn.
    Når vi ser på de sidste års resultater – nationalt, såvel som internationalt – har vi alle noget at være stolte af.
  • Juniorudvalget med hjælpetrænere, der starter med de mindste på ‘legestadiet’ til solide golfere, der forhåbentlig bliver klubbens kommende elite spillere. Udvalgsformand: Thomas Gorski.
  • Klubber-i-klubben, der sikrer organiserede turneringer, hvor det sociale aspekt er en prioriteret ingrediens.
  • Turneringsudvalget afholder klubturneringer, klubmesterskaber, støtter DGU, når klubben er pålagt at afholde sådanne turneringer. Turneringsledere og assistenter gør en uundværlig indsats. Udvalgsformand: Ib Lyng.
  • Regionsgolf, hvor vi spiller mod andre udvalgte golfklubber. Der er udpeget en frivillig kaptajn, der sætter holdet og sikrer afviklingen. Koordinator for holdkaptajner: Frank Larsen.

Så kære nuværende og kommende frivillige, kan I se jer selv i en eller flere af ovennævnte interesseområder – så hold jer endelige ikke tilbage!

 

Your Golf Club needs you!