På grund af tørken, kan man risikere at komme til at ligge et sted med sparsomt græs og vi indfører derfor nu nedenstående lokalregel om spil med lejeforbedring:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der:

  • har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted,
  • er på størrelse med et scorekort
  • og er i det generelle område, ikke nærmere hullet.

Bolden må renses.