Midlertidig lokalregel

På grund af det meget golfbane-uvenlige forår med tørke og lave temperaturer, er der ikke megen vækst i græsset og derfor steder med sparsomt græs på banen.
Derfor indfører vi nu spil med mulighed for lejeforbedring jf. regel E-3, der i den korte version lyder sådan her:

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet.”