Kære medlem, sponsor, og særligt bidragsyder…

Vi gjorde det. Målet er nået og AGC har modtaget hele 108 donationer. Vi har således formået at opretholde godkendelsen og AGC kan nu søge om momskompensation for 2021. Dejligt.

De donerede beløb vil blive tilført Bødkerfonden, der bruges til vedligehold af vores klubhus, så den gamle gård kan danne en hyggelig ramme om vores golfklub i mange år endnu.

Tak for dit bidrag.