I 2021 modtager vi DKK 124.000 i momskompensation for året 2020. Det er super godt og det understreger blot vigtigheden af, at vi qua jeres donationer i 2021, igen i år har mulighed for at søge momskompensation til udbetaling i 2022.

Som oplyst i et tidligere nyhedsopslag har AGC i år modtaget DKK 21.800 i donationer.

I alt, vil der i år blive indsat DKK 145.800 i “Bødkerfonden”. Det er Bødkerfonden, der betaler for de større vedligeholdelsesudgifter der hører til vores klubhus. Et klubhus der danner rammen om aktiviteterne i den nok hyggeligste golfklub.