Byrådet i Halsnæs Kommune har netop godkendt vores ansøgning om et tilskud på kr.  90.000 til ombygning af vores juniorrum. Tusinde tak til Halsnæs Kommune for støtten.

Vores juniorrum har længe trængt til et løft, og pengene skal være med til at sikre at vore juniorer får deres helt eget omklædnings- og klubrum, hvor der ligeledes kan afholdes såvel undervisning som en række sociale begivenheder målrettet aldersgruppen.

Tilskuddet kommer fra Halsnæs Kommunes Idrætspulje og arbejdet med juniorrummet forventes påbegyndt i slutningen af sæsonen