Kom forår!

Greenkeeperne har i dag indledt første etape af tilsåningen af træningsområdet og fortsætter arbejdet i denne uge – afhængigt af vejr og vind.

Så nu vil vi gerne bede om forår og græsvenligst vejr.

I dag har vi også fået afrettet fem teesteder, og de er nu klar til rullegræs og varmegrader, så vi kan tage fem fine nye og helt  jævne teesteder i brug når rullegræsset har etableret sig.