Vi udvider de røde strafområder på hul 12, 13 og 14 for at fremme flow på banen

 

Hul 12: Forlænges det røde strafområde efter den “nye” sø i højre side helt op til stien ned til 13. tee.

Hul 13: Således at der ikke mere er out-of-bounds inden søen i højre, men rødt strafområde.

Hul 14: Forlængelse både før og efter mosen, der er således ikke længere out-of-bounds til højre for mosen, men rødt strafområde.

Dette sker som en forsøgsordning for at forenkle søgning efter bolde og se om det mon ikke kan fremme flowet på banen.

De nye røde strafområder forbliver året ud og effekten evalueres herefter.