Tryk på den nye hovedvandledning

Nu er nedgravningen og tilslutningen af den nye hovedvandledning afsluttet og der vand i de nye rør!

Greenkeeperne arbejder videre med nogle tekniske dele af opgaven og Agrometer, der har løst hovedopgaven for os, mangler stadig at etablere vanding på forgreens – dette arbejde fortsættes efter påske.
På forgreens vil de trække/skyde vandrørene ned, så der ikke bliver så meget grave- og reetableringsarbejde på spilleområderne efter det.
Af sikkerhedshensyn vil det dog blive nødvendigt at lukke nogle huller mens arbejdet står på.

Når Agrometer er helt færdige hos os og alle huller er dækket til igen, er der stadig en del arbejde med at rette af og tilså de opgravede områder med græs.
Det vil tage lidt tid, mens vi venter på at græsset gror, så derfor tager vi hul på april og sommergreens med venskabspris på greenfee (325 kr.) til alle vores gæster.

Mens vi venter at vores på rullegræs til teestederne på 7. hul bliver klar til levering, spilles fra en måtte når vi åbner sommerbanen.
På 1. dametee kan man benytte teestedet, mens det er under reetablering.

Samtidig med at sommerbanen åbner, åbnes for udlejningen af buggies.