Vindere af Greensome 03 05 2019

Greensome blev spillet som staabelford og der deltog 30 morgenfruer i 7 4-bolde og 1 2-bold.

Vinderne blev:

Nr. 1. Anni Larsen og Bente Dons med 36 point.

Nr. 2. Birgit Bistrup og Anni Thomsen med 35 point.

Nr. 3. Alice Borg og Charlotte Christensen med 32 point.

 

Præmierne uddeles ved Pink Ball frokosten d. 24. maj 2019.

Kan du ikke være til stede på denne dag og modtage din præmie, kan den afhentes på kontoret hos Charlotte.