Vinter på banen

Vi har i år prikket alle fairways. Formålet med prikningen er at bryde uomsat organisk materiale, i daglig tale kaldet ”filten”, der bliver ophobet i græsoverfladen, og giver en dejlig blød overflade, men som desværre også forhindrer en del af vandet i at komme ned til græsrødderne.

Efter et kraftigt regnvejr er det kun filten der bliver fugtig, og græsrødderne søger derfor ikke længere ned i jorden end til de øverste cm i fairways. Det kan vi leve med hvis det regner med jævne mellerum, men det er uholdbart under tørkeperioder som i sommeren 2018
Vi har i Baneudvalget igangsat et plejeprogram, der på længere sigt giver mere tørketolerante fairways

Hvad får greenkeeperne tiden til at gå med i vinterperioden når de ikke klipper græs, river bunkers, gødsker, renser markeringer, tømmer skraldespande, fylder boldvaskere, laver service på maskiner, reparerer vandbrud, fjerner ukrudt i bunkers, justerer sprinklere, hånddresser teesteder, tænker på udfordringer til Greenkeeperenes Hævn, buskrydder, skærer bunkerkanter, hyggesnakker med medlemmerne, topdresser, prikker greens osv. som de gør hele sommeren..

Vi afspadser, holder ferie, tager på kursus, servicerer maskiner, vintergødsker banen, laver stier, lukker en bunker, lufter vandingsanlægget ud, vedligehold på Vejleholm, beskæringer og fældninger af risikotræer, optimering af vaskeplads, klargøring af vinterbanen, frisker markeringer op, blæser og opsamler blade, vertidræner (lufter) greens, teesteder, fairways og områder, afholder sildebord (erfamøde) for 70 greenkeepere, laver reparationer på Bødkergården, laver indkøbsaftaler til næste år, osv.

Tager banen skade af at der spilles på den om vinteren?

JA, det gør den

Men det har den altid gjort, og vi retter op på slidtagen til foråret. Dette er ikke noget problem, men det er vigtigt at alle der benytter banen når der ikke er vækst i græsset og oftest meget vådt, tager hensyn til banen. Det er vigtigt at opslået tørv skal lægges på plads og nedslagsmærker skal rettes op på greens.

Opslået tørv er det perfekte såbed for ukrudt, og uoprettede nedslagsmærker på greens er grobund for svampesygdomme, som spreder sig meget hurtigt.

Din bane er som du efterlader den…

Bunkers i vinterperioden.
Så længe der ligger en rive i bunkeren, skal man rive efter sig. Vi tager dem ind, når det bliver frostvejr.