Som et dræningsforsøg er de våde områder ved hul 12, 13 og 14 blevet skåret/luftet ned i 22 cm. Ved første øjekast – og ved andet – ser det voldsomt ud, men det bliver godt igen.

Alle forgreens er blevet luftet. Greens bliver prikket igen.

Fældninger, beskæringer og renskæring af bunkerkanterne bliver foretaget løbende hen over vinteren.

Greenkeeperne har sat snore op for at skåne forgreens mm. – venligst respekter dem ved at gå uden om. Tak.