Seniorklubben

Medlemsskab: Seniorklubben er et tilbud til medlemmer, der er fyldt 60 år.

Her er ikke nogen handicapbegrænsning, men du skal have grønt kort/spilletilladelse.

Seniorklubben spiller hver tirsdag jfr. spilleplanen. Det tilstræbes, at der spilles i blandede bolde, og at vi spiller med forskellige medlemmer i løbet af sæsonen.

Vi spiller i 4 rækker. A-rækken op til hcp 22,9.   B-rækken fra 23,0 til 28,9.   C-rækken fra 29,0. Fra og med sæson 2024 spiller vi tillige i en 9-huls-række som et forsøg.

Indmeldelse: Tilmelding til Seniorklubben sker via golf-box mod samtidig betaling af årets kontingent kr. 300,00. Et medlemskab af Seniorklubben giver mulighed for at deltage i de ugentlige matcher jfr. spilleplanen, deltagelse i arrangementer, mulighed for præmier, der uddeles ved spisning i hul 19 samt modtagelse af nyhedsbreve.

Spilletidspunkt: Fra 01.04. til 31.10 starter vi kl. 8.30 med løbende start, og tilmelding til de enkelte matcher sker via golfbox senest søndag kl. 16.00 – medmindre andet fremgår af golfbox. Der vil være tilmelding tidligere forud for matcher med spisning i hul 19 og forud for spil på Kongegolfbanerne. Startlisten udsendes i løbet af mandagen forud for tirsdagens spil. Eventuelt afbud efter tilmeldingsfristens udløb skal ske til den kontaktperson, som fremgår af golfbox under den relevante match.

Præmier: Vinderne af tirsdagens matcher offentliggøres på Seniorklubbens hjemmeside , og der uddeles præmier, når vi ca. hver anden måned samles efter match til spisning og hyggeligt samvær.

Vinterspil: I vintersæsonen fra 01.11 til 22.02 spiller vi fra kl. 9.30. Her kan du blot møde op senest kl. 9.15, hvor vi sætter hold og går ud løbende. Dog er der fra 1. marts forudgående tilmelding via golfbox – senest søndag kl. 16.00. Startlisten udsendes i løbet af mandagen.

Golftur:I løbet af sæsonen arrangerer Seniorklubben en golftur, der strækker sig over 3-4 dage. I foråret 2023 gik turen til Sønderjylland, og i 2024 går turen til Sverige. Turen er fuldtegnet.

Bestyrelse: Formand: Inge Roijer ingeroijer@me.com,  Næstformand: Hans Meyer, bestyrelsesmedlem: Jesper Klitte, Kasserer: Ulla Rosenkjær Kristiansen, bestyrelsesmedlem: Arne Juel Kristiansen og suppleant Lis Kofod Hansen. Revisor: Per Knudsen. Revisorsuppleant: Klaus Hansen.

Seniorklubbens nyheder