Seniorklubben

Medlemsskab: Seniorklubben har cirka 100 medlemmer, og er et tilbud til medlemmer, der er fyldt 60 år.

Her er ikke nogen handicapbegrænsning, men du skal have grønt kort/spilletilladelse.

Seniorklubben spiller hver tirsdag jfr. spilleplanen. Det tilstræbes, at der spilles i blandede bolde, og at vi spiller med forskellige medlemmer i løbet af sæsonen.

Vi spiller i 3 rækker. A-rækken op til hcp 22,9.   B-rækken fra 23,0 til 28,9.   C-rækken fra 29,0.

Indmeldelse: Tilmelding til Seniorklubben sker via golf-box mod samtidig betaling af årets kontingent kr. 300,00. Et medlemskab af Seniorklubben giver mulighed for at deltage i de ugentlige matcher jfr. spilleplanen, deltagelse i arrangementer, mulighed for præmier, der uddeles ved spisning i hul 19 samt modtagelse af nyhedsbreve.

Spilletidspunkt: Fra 01.04. til 31.10 starter vi kl. 8.30 med løbende start, og tilmelding til de enkelte matcher sker via golfbox senest søndag kl. 16.00 – medmindre andet fremgår af golfbox. Der vil være tilmelding tidligere forud for matcher med spisning i hul 19 og forud for spil på Kongegolfbanerne. Startlisten udsendes i løbet af mandagen forud for tirsdagens spil.

Præmier: Vinderne af tirsdagens matcher offentliggøres på Seniorklubbens hjemmeside , og der uddeles præmier , når vi ca. hver anden måned samles efter match til spisning og hyggeligt samvær.

Vinterspil:I vintersæsonen fra 01.11 til 22.02 spiller vi fra kl. 9.30. Her kan du blot møde op senest kl. 9.15, hvor vi sætter hold og går ud løbende. Dog er der fra 1. marts forudgående tilmelding via golfbox – senest søndag kl. 16.00. Startlisten udsendes i løbet af mandagen.

Golftur:I løbet af sæsonen arrangerer Seniorklubben en golftur, der strækker sig over 3-4 dage. Der har gennem tiderne været arrangeret ture vidt omkring, og besøgt baner i det meste af Danmark og en del af vores nabolande. I 2020 og 2021 blev der ikke arrangeret en tur, men i foråret 2022 gik turen til Bornholm. I foråret 2023 går turen til Sønderjylland.

Bestyrelse: Formand: Inge Roijer ingeroijer@me.com,  Næstformand: Hans Meyer, bestyrelsesmedlem: Lis Kofod Hansen, Kasserer: Ulla Rosenkjær Kristiansen, bestyrelsesmedlem: Arne Juel Kristiansen og suppleant Jesper Klitte. Revisor: Per Knudsen. Revisorsuppleant: Klaus Hansen.

Seniorklubbens nyheder