Med åbningen af sommergreens til påske, kan du meget snart begynde at registre din handicapscore i Golfbox i det nye HANDICAPSYSTEM

I Golfbox gælder det stadig om at få så mange handicapscores registreret – det er der intet nyt i.

Nyt er, at du skal forsøge at få din handicapscore godkendt samme dag som du har spillet din runde. Hver midnat kører Golfbox en kørsel for alle dagens handicapscores, så jo flere godkendte handicapscores, destro mere retvisende er dit handicap næste dag.

En anden nyhed er, at en handicapscore på mindst 9 huller, men mindre end 18 huller også kan registreres. Men husk at her er der regler for hvornår dette kan bruges/gennemføres. 

Nyt er også, at de gamle handicapgrupper er forsvundet, alle spiller efter samme system, HANDICAPSYSTEMET.

På DGU.ORG/ Regler og hcp, kan du læse mere om hvordan du selv kan registrere din handicapscore ved spil på udenlandske baner.
Nu skal ikke længere vente til du har holdt ferie, spillet og afleveret scorekort i klubben for regulering, nu skal du selv taste din score ind med det samme – det er desværre ikke lige særlig aktuelt nu.

På DGU.ORG/ Regler og hcp, kan du læse om dette og meget, meget mere om HANDICAPSYSTEMET. 

I denne folder kan du læse mere om handicapsystemet, samme folder findes også på disken ved bookingskærmen i papir.

Ting tager tid, men få alligevel tid til at få registreret DINE SCORES I GOLFBOX, du skal KUN spille 9 huller.

Med venlig golfhilsen, Kurt og Frank

FORZA AGC