En opfordring fra Handicapudvalget

 Orientering fra AGC handicapudvalg for sæsonen 2019 og op mod 2020

Her er igen lidt om Klub Handicap, EGA-handicap, årsrevisionen og NYT om Ekstra dags score(EDS) runder samt golf spillet i udlandet.

Når vi alle spiller med et retvisende handicap, så finder vi altid den mest fair vinder – nemlig den, som på dagen har spillet bedst i forhold til sig egen nuværende spillestyrke – det er golf i en nøddeskal.

EGA Handicap = Et fælles Europæisk handicapsystem, der kan udviser din spillestyrke på grundlag af et statistisk materiale.
Klub Handicap = Dit aktuelle handicap der ikke udviser din aktuelle spillestyrke, grundet manglende statistisk materiale.

Klub Handicap: Du har Indberetning af 3 eller færre scorekort.
Har du indleveret 3 eller færre scorekort sidste år, mister du dit EGA Handicap-status og får Klub Handicap i forbindelse med årsrevisionen.
Dit Klub Handicap er låst indtil du har indleveret 3 eller det antal scores der er nødvendige for at gennemføre en handicaprevision.

EGA handicap: Du har Indleveret 8 eller flere scorekort.

Har du indleveret 8 eller flere scorekort året før fortsætter du næste år med EGA Handicap, og systemet vil ud fra de indleverede scorekort foretage en beregning af, om EGA Handicappet skal reguleres yderligere ved Årsrevisionen.

Årsrevision 2020:
Forbered dig på 2020 sæsonen og få mange runder registreret.

Turneringer i AGC
Ønsker du at kunne deltage i DGU- og AGC-turneringer, er det nødvendigt du har et EGA-handicap.
Du kan deltage i begyndermatcher, Onsdagsmatchen samt i Dame- og Herreklubben uden EGA handicap. Med disse muligheder har du chancen for at regulere eller reetablere dit HCP.

NYT om EDS runder
For at give mulighed for at aflevere så mange tællende scores som muligt, fjernes den nuværende begrænsning på 3 EDS runder om ugen derfor fra d. 15. april.
Det gælder for alle over handicap 4,5 der i dag må spille EDS runder. .
Med et hcp 4,5 eller lavere, kan du ikke reguleres ved en EDS runde.
Kun ved generhvervelse af dit EGA hcp kan du spille 3 EDS runder.

Husk, på 1 tee fortæller du at du spiller EDS og i henhold til Handicap reglen 3.8.7 er det misbrug ikke og få sin score registreret, hvis du har spillet en EDS runde.

 

EDS runder spillet i udlandet
AFLEVER DINE SCOREKORT I HJEMMEKLUBBEN
Du kan spille EDS på udenlandske baner der er godkendt til handicapregulering.
Det er et krav, at banen skal have en Course Rating(CR) og Slope eller en Standard Scratch Score(SSS) og en handicap-nøgle.
Disse oplysninger er nødvendige for registreringen, samt at klubben er godkendt til regulering, så disse oplysninger skal sammen med scorekortet indleveres til hjemmeklubben, som foretager selve reguleringen.

Anden form for regulering. 
Hvis du af en anden årsag ikke mere spiller til dit handicap, kan du måske få det skønsmæssigt reguleret via AGC handicapudvalg.
Det kan skyldes alder, sygdom eller andet. Så kan dit handicap blive reguleret til din situation.

Spørgsmål om EDS, EGA og Klubhandicap kan rettes til AGC handicapudvalg via mail:
annette-larsen@email.dk

Vil du have en dybere gennemgang af HCP-regler findes de på DGU.ORG, hvor du allerede kan finde lidt orientering om handicap i 2020.

For 2020 kommer der orientering når vi har modtaget mere officielt fra DGU

Med sportslig hilsen Kurt Jensen og Frank Larsen