Ekstraordinær generalforsamling i Asserbo Golf Club

Den ordinære generalforsamling den 27. oktober 2020 vedtog med over 2/3 af de repræsenterede stemmer bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter for Asserbo Golf Club.

Der var dog ikke de nødvendige 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på den ordinære generalforsamling, hvorfor det vedtagne forslag i henhold til §8 i klubbens vedtægter skal fremlægges for en ekstraordinær generalforsamling, der herved indkaldes til:

tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.30 i Rådhussalen på Syrevej i Frederiksværk

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Svend Frandsen

  1. Fremlæggelse af det på den ordinære generalforsamling godkendte forslag til ændring af vedtægter for Asserbo Golf Club til endelig beslutning.

Forslaget er udsendt med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og fremlagt i sin helhed på klubbens hjemmeside *klik her*

Forslaget kan ikke ændres på den ekstraordinære generalforsamling.

Forslaget skal opnå tilslutning fra mindst 2/3 af de på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede medlemmer (inkl. fuldmagter) for at blive endeligt vedtaget.

Man kan afgive fuldmagt til et andet medlem jf. klubbens vedtægter §10

  1. Bestyrelsen bemyndiges i henhold til vedtægternes §16 af generalforsamlingen til at finansiere reparation og udvidelse af vandingsanlæg gennem optagelse af låneramme på op til 2 mio. kr. mod pant i klubbens faste ejendom.

Notat vedr. plan for vandingsanlæg samt notat om låneramme findes på hjemmesiden *klik her*

 

Husk venligst tilmelding i Golfbox *klik her*

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Den 3. november 2020