Efter de nye retningslinjer fra DGU vil man kunne afvikle turneringer med særlige restriktioner.
Der er tale om spil med 4 bolde, spillere fører eget scorekort, og indberetter via golfbox. Man kan så her se hvem der har bedste score, og udråbe en vinder. Præmieoverrækkelse kan ikke finde sted, da største forsamling er 10 personer .

Efter TUs opfattelse giver det ingen mening, og vil kun ligne det spil vi kører med nu. Præmieoverrækkelse og hyldning af vinderne er en grundlæggende forudsætning for enhver turnering, så vi mener vi bør vente til det tillades at samle alle spillerne. Samtidig vil det være en meget dårlig eksponering af vore sponsorer, så lad os vente lidt.

Ib Lyng – turneringsudvalget