Referat fra bestyrelsesmødet

På sit seneste møde behandlede bestyrelsen blandt andet en henvendelse fra et medlem med en række forslag til bedre udnyttelse af banen.
Også en del af udvalgenes aktiviteter blev gennemgået – man kan læse referatet fra mødet her