Lørdag var der medlemsmøde for klubbens medlemmer.

Over 100 medlemmer var mødt frem og der var livlig debat og snak om de punkter der var på dagsordenen forud for mødet og om de emner, der blev taget op undervejs.

Clubmanager Annie Christensen præsenterede bestyrelsens fokusområderne i handleplanerne for 2022 og bestyrelsens kasserer, Hans-Otto Jørgensen fremlagde en skitse og planerne for indspilsområdet, der forventes at kunne tages i brug sidst på sæsonen 2022.
Der blev også informeret om Kongegolfordningen, medlemsstatus, greenfee-økonomi og sammensætningen af klubbens greenfeegæster og klubbens kasserer gjorde rede for regnskabet vedrørende etableringen af den nye hovedledning.
Bestyrelsen præsenterede også sin kandidat til nyvalg til bestyrelsen, Carsten Klog.

I tråd med handleplanerne for 2022, var der konkrete idéer til hvordan informationsniveauet i klubben kunne hæves gennem for eksempel et informationsskilt eller en -skærm i klubhuset eller gården med opslag om ugens aktiviteter og banearbejder.

Der blev også foreslået at man kunne lave en kalender med datoer for greenkeeperarbejder på banen og et overordnet sæt retningslinjer for det gensidige hensyn mellem greenkeepernes arbejde og spillernes færden på banen.

Der var flere forslag og ideer til forbedringer og forandringer på banen, lige fra træer, der kunne fældes eller plantes til sikkerheden omkring 1. gule teested, hvorfra vildfarne bolde i øjeblikket på kan ende blandt spillere på puttinggreen.

Der var ønsker til og forslag om en genoplivning af en form for baneudvalg eller -panel, for at sikre medlemsinput til udviklingen af banen.

Endnu et emne i klubbens handleplaner for 2022 er klubber i klubben. Vi har pt. en herre-, dame- og seniorklub i klubben.
Blandt andet for at skabe tydelige og gode rammer, for både klubber i klubben og klubbens øvrige medlemmer og gæster, har bestyrelsen udarbejdet et udkast til et sæt retningslinjer, og klubber i klubbens antal samt formål, muligheder og rettigheder blev livligt diskuteret på medlemsmødet.

Der var blandt andet forslag om en fælles klub for både mænd og kvinder og/eller en klub, der spiller om eftermiddagen samt en idé om at herre- og dameklub eventuelt kunne dele spilledag.
Der var også forslag om, at alle/andre mindre private klubber, kunne forhåndsreservere tider og der blev udvekslet erfaringer fra andre golfklubber, med flere små klubber i klubben, hvor disse fyldte rigtigt meget i tidsbestillingen.
Bestyrelsen har inviteret de tre klubber i klubben til et møde vedr. retningslinjerne d. 2. marts, hvor der forhåbentlig kan opnås enighed om fælles rammer.

Af andre emner kan nævnes:

– Et ønske om at kunne booke start på 10. tee ( i stedet for som nu at flette ind
– Et ønske om (fortsat) at slå bolde sammen i weekends
– Onsdagsmatchens William Grahn efterspørger input til indhold og spilleformer til onsdagsmatcherne, så flere har lyst til at være med
– Et ønske om et 5års budget og flere/mindst tre budgetforslag til afstemning på generalforsamlingen
– En markering i Golfbox, hvis man gerne/ikke vil have selskab af andre spillere i sin bold.
– Et ønske om en sikker løsning mod løse vogne ovenpå skabene i bagrummet, der kan falde ned forårsage ulykker.
– Ønske om en Facebookgruppe til efterlysning af spillemakkere (se liste over eksisterende AGC-grupper og sider her: *klik*

Alt i alt et godt og inspirerende møde med konstruktive forslag og idéer fra medlemmerne i ”nok den hyggeligste” golfklub.
Bestyrelsen vil på et kommende møde forholde sig til de mange forslag og idéer og medlemmernes argumenter for og imod.

Bestyrelsen minder om, at fristen for forslag til afstemning på generalforsamlingen er d. 1. februar. Man kan indsende forslag til generalforsamlingen via mail til agc@agc.dk.
Har man i øvrigt input eller spørgsmål, er man ligeledes velkommen til at sende en mail til bestyrelsen på samme mailadresse.