Der har nu været afholdt det årlige strategiseminar hvor klubbens handleplaner for det kommende år blev fastlagt og således danner grundlaget for budget 2023 der fremlægges på den kommende generalforsamling.

Fokuspunkterne for handleplanerne i 2023 bliver:

1) Banepleje
2) Implementering af ny restauratør
3) Økonomien set i lyset af den høje inflation
4) Området omkring klubhuset
5) Udbud af flere holdtræninger
6) Kommunikation fra bestyrelsen

Læs hele referatet her