Der indkaldes herved til generalforsamling i Seniorklubben i AGC tirsdag den 05.03.24 kl. 13.00 i Restaurant Bødkergården.

Vi afholder generalforsamling i Seniorklubben i AGC tirsdag den 05. marts 2024 kl. 13.00 i Restaurant Bødkergården.

Du finder dagsorden, årsregnskab, budget og fuldmagt herunder.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer af Seniorklubben, som har betalt kontingent i 2023. Tilmelding til generalforsamlingen bedes ske i golfbox senest den 28.02.2024.

Der er mulighed for at spille 9 huller inden. Tilmelding sker ligeledes i golfbox senest den 03.03.24 kl. 16.00. Startlisten udsendes mandag.

I forbindelse med generalforsamlingen tilbyder restauranten fra kl. 12.00 – 2 stykker med spætte og hønsesalat samt en lille øl/vand/vin for egen regning til kr. 125,-, som kan forudbestilles samtidig med tilmelding.

Seniorklubben er vært ved kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden Generalforsamling 050324

Seniorklubben Regnskab 2023 Drift

Seniorklubbens Regnskab 2023 Rejsefonden

Revisionsbe. Seniorklubben 2023

Budget 2024

FULDMAGT Seniorklub 24