Efter afholdt bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2020 har bestyrelsen besluttet at gennemføre den planlagte ordinære generalforsamling tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 19.30.
Bestyrelsen holder sig dog opdateret om og følger naturligvis eventuelle yderligere restriktioner fra myndighederne.
Husk venligst tilmelding til årets generalforsamling via golfbox her *klik*
Du kan også afgive din fuldmagt til et andet medlem, dette kan ske på klubbens blanket, der findes her *klik* eller via en mail til fuldmagtstager indeholdende navn og medlemsnummer på fuldmagtsgiver og fuldmagtstager. Mailen skal printes og medbringes på generalforsamlingen.

Vedrørende forslag til vedtægtsændringer.

I forbindelse med udsendelsen af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, har bestyrelsen modtaget reaktioner fra medlemmer og drøftet nogle konkrete forslag til mindre tilpasninger i forslaget, der tydeliggør bestyrelsens hensigt med vedtægtsændringen.

De små tilpasninger findes i §3, hvor ordlyden om optagelse af aktive og passive medlemmer er ændret til at beskrive de tre medlemskabstyper klubben tilbyder. Derudover er det præciseret at bestyrelsen fastsætter indhold og rettigheder for de forskellige medlemskategorier.

I §5 er medlemskabstypen “aktiv” ændret til “fuldtids” og endelig manglede der et enkelt ord (“ny”) i en formulering i §20.

Det vil være dette tilpassede forslag til vedtægtsændring, der stemmes om på generalforsamlingen.

Materialerne til generalforsamlingen – herunder det tilpassede forslag til vedtægtsændringen – findes på hjemmesiden her *klik*

Nyt forslag på den ekstraordinære generalforsamling d. 17. november 2020.

På grund af sæsonens problemer med vandingsanlægget finder bestyrelsen sig nødsaget til at søge om generalforsamlingens godkendelse til optagelse af lån til fornyelse og forbedring af det eksisterende vandingsanlæg.

Det har desværre ikke været muligt at fremsætte forslag om investeringen i rette tid til behandling på den kommende ordinære generalforsamling, derfor ønskes dette forslag behandlet som et ekstra punkt på den ekstraordinære generalforsamling d. 17. november.

Formanden vil gøre rede for dette forslag på den ordinære generalforsamling. Der vil herefter blive udsendt skriftligt materiale forud for den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Asserbo Golf Club