Kære medlem, sponsor, virksomhed, ven……

Giv Asserbo Golf Club en gave og hjælp os til at få momskompensation for 2020!

Gå på Golfbox HER og meld dig som gavegiver!

Giver du en gave på mindst kr. 200 til klubben, bidrager du til, at vi kan bevare adgangen til momskompensation – også for 2020.

Det lykkedes os sidste år at blive godkendt som almenvelgørende forening, hvilket medførte, at vi kunne søge om momsrefusion for den moms, vi som forening ikke kan trække fra løbende. Vi har søgt og forventer at få refusionen sidst på året. Det bliver formentlig i størrelsesordenen omkring kr. 100.000 – forudsat at alt går, som det har gjort de senere år.
Pengene vil blive tilført Bødkerfonden til hjælp til bevaring af vores dejlige klubhus.
For at klubben kan forblive godkendt skal mindst 100 personer eller virksomheder hvert år donere mindst 200 kr. hver til klubben. Vi vil derfor bede alle medlemmer, sponsorer, virksomheder og andre venner give klubben en gave på mindst kr. 200. Vi skal søge senest 30. september, så tøv ikke for længe!

Er du medlem af klubben foregår det enklest ved at gå på Golfbox her
Gaven er fradragsberettiget som andre gaver til velgørenhed – hvis du ønsker at gøre brug af fradragsmuligheden, skal du kontakte sekretariatet og oplyse dit cpr. nr.

Er du ikke medlem, eller vil du være anonym i forhold til andre medlemmer, kan du i stedet sende en mail til agc@agc.dk, hvor du anfører navn og adresse samt det beløb, du vil donere.

Med venlig hilsen og på forhånd tak for dit bidrag

Bestyrelsen