Kære Klubkammerater

2021 var et godt år for Asserbo Golf Club.

Det var året hvor vi rundede de 75 år og fik fejret det på hyggelig vis, blandt andet med en reception for klubbens medlemmer og med deltagelse af borgmesteren og formanden for Dansk Golf Union.

Desværre var det på grund af Corona ikke muligt med den helt store fest. Vi håber naturligvis at kunne tage revanche når vi på et tidspunkt bliver coronaen kvit.

2021 blev året hvor vi fik ny hovedvandledning og en opdatering af vores vandingsanlæg. Det var tiltrængt, og vi har nu mulighed for at vande et langt større areal end tidligere. Banen har stået rigtigt godt i eftersommeren, hvor den sort set, var vokset til igen efter alt gravearbejdet i forbindelse med det nye vandingsanlæg.

Dette var også året hvor vi fik tilsagn om økonomisk støtte til anlæg af det nye shortgame område, som vi nu har taget de første skridt til at etablere.

Vi kunne i år byde velkommen til næsten 100 nye fuldtidsmedlemmer og starter 2022 med ca. 40 flere voksne fuldtidsmedlemmer end året inden. Der har igen i år været besøg af mange greenfeegæster og Kongegolfordningen har igen været et populært tilbud til klubbens fuldtidsmedlemmer.

Husk at!… der afholdes medlemsmøde i Rådhussalen lørdag den 15. januar kl. 9:30-12:00. Dagsordenen er som følger:

  1. Gennemgang af klubbens handleplaner for 2022. Se dem her.
  2. Orientering om indspilområde
  3. Orientering om Klubber i Klubben
  4. Orientering om Kongegolf
  5. Spørgsmål fra salen – om alt!

Tilmelding i Golfbox. Klik her.

Der skal lyde en stor tak til alle medarbejdere, alle frivillige, restauranten, sponsorer og til alle klubbens venner for en rigtig god indsats i 2021 – 1000 tak!

Med håbet om at vi alle får en dejlig jul og et lykkebringende nytår. AGC!

 

På bestyrelsens vegne

Peter Fredgaard

Formand