Generalforsamlingen – kort…

1. Beretning – taget til efterretning uden spørgsmål
2. Regnskab – enstemmigt vedtaget
3. Budget – enstemmigt vedtaget
4. Kim Nissen og Hans-Otto Jørgensen – genvalgt uden modkandidater
5. Forslag om hunde på banen fik ikke flertal.