Infomøde i AGC for unge spillere og deres familier

Kære AGC ungdom (u/25 år)!

I 2020 lanceres en ny turneringsstruktur for ungdom i Danmark.

Lanceringen er resultatet af flere års research primært baseret på interviews med jer – de unge. Konklusionen er klar: man vil bare have mulighed for at spille turneringer – enten på et hold eller individuelt…

DERFOR: KOM OG HØR OM DEN NYE TURNERINGSSTRUKTUR, SÅ DU OG DIN FAMILIE KAN DANNE JER ET OVERBLIK OVER GOLFSÆSONEN 2020.

Det foregår søndag den 2. februar kl. 10:30 i klubben og afholdes af DGU juniorkonsulent Pernille Fredgaard.

Du/ I må meget gerne tilkendegive, hvor mange I kommer enten på mail til pernille@fredgaard.com eller på AGC-JA Facebook, så vi kan forberede lidt forfriskninger.

VEL MØDT!