Kære medlemmer,

Vi er nu i februar måned, dagene er blevet længere og golfsæsonen nærmer sig med hastige skridt, og Åbningsmatchen finder sted den 14. april.

I bestyrelsen er vi i fuld gang med at planlægge sæsonen. Ved evalueringsmødet kom I med flere gode ideer, og dem ser vi på. F.eks. vil vi genskabe den længe savnede pointliste i Omklædningsrummet.

Vi har også nogle ideer, som I vil stifte nærmere bekendtskab med. Som “teaser” kan nævnes, at man for en del år siden, før mange af os havde så meget som tænkt på golf og slet ikke haft en kølle i hænderne, havde en sideløbende hulspilsturnering i Dameklubbens regi. Den vil vi forsøge at genskabe.

Vi vil også prøve at inddrage Kongegolfklubberne mere, ligesom vi har planer om en 2 dages tur til Møn, så der er nok at glæde sig til.

Også i år er det muligt for nye medlemmer at få en mentor – et rutineret medlem, der kan guide og vejlede, så man får en god start i klubben. Kontakt bestyrelsen – både hvis man er interesseret i at få en mentor, og hvis man er interesseret i selv at blive mentor.

Før sæsonen skydes rigtigt i gang, skal vi have Generalforsamling. Den afholdes den 3. marts kl. 9.00 – 10.30 i klubstuen. Skriv det ned i kalenderen. Husk at hvis man er forhindret i at komme, kan man give et andet medlem fuldmagt til at stemme på jeres vegne.

Er man interesseret i at blive medlem af Dameklubben, eller har man hørt om den og er blevet nysgerrig, så er man velkommen til at møde op.  Vi håber på stort fremmøde, både af nuværende og fremtidige medlemmer.

Hvis man har nogle forslag til bestyrelsen, så kom med dem – dog senest 17. februar, 2 uger før Generalforsamlingen. Alle forslag, både dem fra bestyrelsen og dem fra medlemmerne vil blive sendt ud senest 1 uge før Generalforsamlingen, så det er muligt at sætte sig ind i dem og tage stilling.

 

Rigtig god golfsæson

Dameklubbens bestyrelse / Gerd