En kedelig efterårsgæst er tilbage

Ligesom i de fleste andre danske golfklubber er dollarspot nu også kommet til Asserbo og på flere greens kan vi nu se de karakteristiske runde, visne pletter efter svampeangrebene.

Dollarspot er et relativt nyt problem på de danske golfbaner, men vi har set den i Danmark de seneste 10-12 år. Alligevel er der ikke fundet entydigt sikre måder at bekæmpe svampen på, selvom problemet har stort fokus og også Dansk Golf Union er involveret i forsøg og undersøgelser.
I Asserbo har vi haft dollarspot siden 2018.

Det man ved er, at svampen er generelt aktiv i lunt og vådt vejr og mindre aktiv, når det er tørt og vi kan konstatere, at dollarspot er en ret sikker efterårsgæst på mange danske golfbaner.
Den spredes rundt på banen via maskiner og golfspillere fra maj til oktober.
Den stilner af sammen med sommeren og trives dårligere ved temperaturer under 15 grader.

I undersøgelser nævnes, at Dollarspot trives bedst, hvis jorden er tør og græsset er vådt og derfor forsøger vi at fjerne duggen fra græsset ved at klippe og tromle greens hver dag og på den måde ”tørre græsset af”.

Derudover sikrer vi gode forhold for vækst i græsset med passende mængder vand og gødning. I starten af næste uge afprøver vi en ny metode til luftning af greens, med en indlånt demomaskine, der skyder trykluft dybere ned i rodzonen under greens.
I disse dage vil vi også tilføre et jordforbedringsprodukt til greens. Dette produkt er på planteolie, der forbedrer græssets farve (og fotosyntese) og styrker græssets modstandskraft og reetableringen efter skader fra svamp.

Desværre er der jo allerede sket skader på greens og vi forsøger at udjævne greens så godt vi kan ved hyppigt at topdresse, for at fylde hullerne og med den intensive tromling, for yderligere at udjævne uregelmæssighederne. Der eftersås desuden løbende manuelt i de skadede pletter på greens.

Vi følger udviklingen på vores greens tæt og bruger alle de metoder vi kender til effektiviteten af, for at reducere svampeangrebene og skaderne efter dollarspot.