På det seneste banerådsmøde, talte vi om følgende emner:

Status på teestedsskilte og boldvaskere:  Bestyrelsen ønskede en anden løsning end den banerådet syntes godt om i efteråret 2023, så etableringen af de nye teestedsskilte er blevet noget forsinket, men både skilte og boldvaskere forventes på plads i løbet af den kommende måneds tid – stadig afhængigt af leveringstid på visse elementer.

Vand og dræn på banen: Greenkeeperne har fundet drænrør og brønde på banen, som har hjulpet med afvanding af en del af de våde områder på banen. Der har været meget vand at eksperimentere med, så der er gjort mange gode erfaringer med mulighederne for at hæve og sænke vandstanden i søerne. Det har vist sig at den tidligere sø på 11. ved den seneste udgravning for år tilbage har ramt et sandlag og nu afdræner alt det vand, der pumpes i den i løbet af få timer. Det kan være til god gavn fremover hvis vi får store mængder nedbør eller hvis vi får en aftale med det lokale vandværk om at aftage overfladevand – et projekt, der arbejdes med i bestyrelsen.

Nudgingprojekt på parkeringspladsen – der arbejdes med en enkel løsning på problemerne med uhensigtsmæssige parkeringer, mens vi afventer et større projekt med lidt bredere kørevej på parkeringspladsen.

Etablering af hjertesti – nyt forløb langs hul 9 bag beplantningen for at undgå færdsel langs fairway. Den nye sti er næsten færdig.

Søen mellem 13. og 6. – et fremtidsprojekt. Driften undersøger muligheder, priser og tilladelser i forbindelse med en oprydning omkring og oprensning af søen. Banerådet bifaldt idéerne og ser frem til at høre mere om projektet når eller hvis det bliver mere konkret.

En af klubbens naboer tilbyder jord til et vinmarksprojekt. Golfklubben bakker gerne op med omtale, men kan ikke bidrage med økonomi.

Banerådsdrøftelser:
På generalforsamlingen bad et medlem banerådet drøfte følgende tre ting:
En bunker på toppen af 7. før green.

Udvidelse af bunker foran green på 17.

Reetablering af søen på 11. hul
Banerådet var ikke uenige i, at der kunne flyttes rundt på bunkere ved 17. green for at gøre hullet sværere. Ikke mindst fordi græsset på bakken ned med 17 nu klippes så tæt, at bolden kan trille på det og ifølge et af banerådets medlemmer, nu kan trilles på green med et godt drive.
På 7. synes banerådets medlemmer gerne der kunne være noget, der stopper bolden i at trille fra forkant af green og langt ned ad skråningen, men der var ikke umiddelbart stemning for at det skulle være en bunker. Lidt længere græs kunne løse problemet. Enkelte af banerådets medlemmer ønskede sig kortere græs på et større område bag ved 7. green.

I forbindelse med drøftelserne om 17. og 7. huls forløb og sværhedsgrad, var der en livlig debat og stor uenighed om hvornår (og hvordan) et hul skal gøres nemmere eller sværere og hvornår det bliver FOR nemt eller FOR svært.
Der var forskellige idéer til hvordan der måske kan komme til at være (lidt) vand i søen på 11. uden at miste muligheden for at afdræne vand fra resten af banen dertil.
Herfra fortsatte debatten med emnet “vand på par 3 huller” og der var en drøftelse af muligheden for at indføre en dropzone på den anden side af søen på 13. hul.

Fra banerådets medlemmer var der en række spørgsmål og kommentarer:
Et medlem var i tvivl om hvorvidt stien bag om 8. green er nedlagt eller ej – det er den, og der kommer nu afspærring op, så ingen længere er i tvivl.

Der var en kommentar til fuglekassernes stand og placering og lidt snak om placeringen af next-teeskiltene.
Placeringen af sten på banen samt oprydningen af krat og buske omkring 10. og 18. teested fik også et par ord med på vejen – mest positive, men også en enkelt negativ kommentar.
Afslutningsvis nåede vi lidt udenfor banerådets kerneopgaver med lidt snak om hvorvidt eller hvordan man kan se på toiletterne om de var optaget eller ej, samt en kommentar om reparation og maling af jernlågerne ved personalets parkeringsplads ved klubhuset.