Generalforsamling og ny bestyrelse i “Morgenfruerne”

Dameklubben afholdt stiftende generalforsamling 1. oktober i år, hvor en vedtægt for Dameklubben blev vedtaget. Vedtægten kan ses på Dameklubbens hjemmeside. Der blev valgt en bestyrelse bestående af en formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt en suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vil være på valg hvert 2. år, forskudt for at alle ikke skal på valg samme år. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:  

Formand / Gerd Stafanger 

Næstformand / Birgitte Holst 

Kasserer / Anni Thomsen 

Bestyrelsesmedlem / Lis Tvede 

Bestyrelsesmedlem / Lisbet Færgemann 

Suppleant / Rita Lyng 

 

Den tidligere damekomite med Charlotte Christensen som formand har igennem mange år udført et stort og flot arbejde. Tak for det.  

Den nyvalgte bestyrelse vil forsøge at løfte opgaven lige så godt, men vi har derudover flere ønsker for dameklubbens fremtid. Et stort ønske for os er, at der kommer flere yngre medlemmer. Den yngste kvinde i Dameklubben er 57, men gennemsnitsalderen ligger på 71. I AGC er det yngste medlem 34 år, mens gennemsnitsalderen er 61. Hvad kan vi gøre for at få flere yngre medlemmer med i Dameklubben?  Dameklubben spiller fredag formiddag med enkelte tider om eftermiddagen, der sjældent bliver brugt. Det er svært at nå, hvis man er erhvervsaktiv. 

I damernes omklædningsrum står en hvid postkasse. Den er blevet brugt til aflevering af scorekort, men fremover vil alle også kunne lægge forslag og gode ideer samt ris og ros i postkassen. Alt vil blive modtaget med interesse af dameklubbens bestyrelse og vil indgå i vores overvejelser med henblik på fremtidige aktiviteter.  

Bestyrelsen har overvejelser om, at der i matchplanen for det kommende år spilles flere slagspilsmatcher, evt. kun for række A og B, mens række C spiller Stableford. Herudover vil vi gerne etablere en kontakt til (og samarbejde med) Dameklubberne i Kongegolfklubberne.   

Vi glæder os til det kommende arbejde og ser frem til et positivt samarbejde med alle damer i AGC.  

Bestyrelsen