Referat fra bestyrelsesseminaret

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde samt det årlige bestyrelsesseminar over to dage.
Referat fra bestyrelsesmødet samt visionsnotat fra seminaret kan nu læses på hjemmesiden.

Referatet kan læses her