Der blev spillet match i en lidt ændret form under hensyntagen til de gældende retningslinier, der er meldt ud fra golfklubbens side. Samme matchform spilles indtil andet meldes ud. Se spilleresultater på Seniorklubbens hjemmeside.