God opførsel på golfbanen

– quickguide til en god runde golf. For at fremme et godt flow på banen og i så vid udstrækning som muligt undgå ventetid, kø og frustration, er her en opsummering af regler, retningslinjer og tiltag. I klubbens ordensregler opfordres man blandt andet til at: – udvise respekt for andre spillere og aktivt medvirke til…