Rivegilde!

En hilsen fra greenkeeperne En lille reminder om rivernes placering i bunkers. Riverne skal lægges helt ned i bunkers med rivehovedet langs med spilleretningen, således at bolden har minimal risiko for at blive stoppet af rivehovedet. (riven lægges på tværs af spilleretningen) Vi har ca. 90 river og det tager greenkeeperen ca. 40 sek. at…